ספרים שראו אור בחודש ינואר 2012 - עיון והגות, חברה ובקורת
מוצגים 13 ספרים ב 2 עמודים     עמוד תצוגה: 1 -2 --הבא
 הכרוניקה

הכרוניקה
מאת: עופר ריחני

"מלחמת העולם השנייה – הכרוניקה" הוא מעין מדריך שימושי לכל המתעניין בפרק ההיסטורי המשמעותי והדרמטי ביותר במאה העשרים. הספר מתאר את מהלכי המלחמה בחזיתות השונות בו-זמנית ובאופן כרונולוגי. בנוסף הוא מכיל נאומים וקטעי מכתבים מרתקים של מנהיגי המלחמה, עדויות של לוחמים ששרדו וקטעי מכתבים מצמררים שנמצאו באיזורי הקרבות, פרק על האישים הבולטים במלחמה ופרק על מבנה הצבאות. כל אלה שופכים אור נוסף על ההתרחשויות בשנים אפלות אלה.

הוצאה לאור: קינג

סיווג: ספרי עיון, חברה ובקורת

 המסע אל שחר היקום

המסע אל שחר היקום
מאת: אמיר אקסל

אמיר אקסל מוביל אותנו לתוך חדרי הבקרה של צר"ן ברגעי מפתח ומציג לפנינו את הצוות הבינלאומי של המדענים השואפים להגשים את התקוות המזהירות שנתלו במאיץ. אקסל מסביר את המושגים המדעיים הנחוצים להערכת התגליות העתידות לנבוע מהמכונה הגדולה הזאת כאשר תופעל במלוא עוצמתה. לצורך כתיבת הספר ריאיין אקסל שלושה-עשר חתני פרס נובל בפיסיקה ומדענים רבים נוספים – פיסיקאים, קוסמולוגים ומתימטיקאים – ובעזרתם הוא מוביל אותנו למסע תגליות מרתק אל התרחשות שיש בכוחה לשנות את תפיסתנו את העולם.

הוצאה לאור: אריה ניר

סיווג: ספרי מדעי אדם וטבע

 המשמעות מאחורי המילים

המשמעות מאחורי המילים
מאת: אשר שקדי

"המשמעות מאחורי המילים" הוא הספר המקיף בתחום המחקר האיכותני ומציג את מרחב המתודולוגיות האפשריות במחקר איכותני. מטרת הספר להוות כלי של עיון והדרכה באמצעותו יוכלו החוקרים ותלמידי המחקר למצוא את דרכם במתודולוגיה האיכותנית המתאימה להם ומועדפת על ידיהם. הספר מבהיר את עקרונות המחקר האיכותני ומציג שש מתודולוגיות-על המכסות את מרבית המתודולוגיות, הגישות, הסוגות והמתודות של המחקר האיכותני ואת דרכי השילוב ביניהם. מצורף לספר תקליטור של תוכנה לניתוח איכותני “נרלייזר” והנחיות מפורטות לשימוש.

הוצאה לאור: רמות

סיווג: ספרי עיון, חברה ובקורת

 הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי

הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי
מאת: תמר רפופורט ואהוביה כהנא

סדר חברתי אינו מכיל רק מסגרות התנהגות וחשיבה נוקשות, אלא גם מבנים, פרקטיקות ויחסים אישיים ומוסדיים בלתי פורמלים. הבלתי פורמלי אינו מרכיב חברתי שולי, שלילי או אקראי אלא מאפיין חברתי בסיסי. ואולם, טיבו של הסדר החברתי הבלתי פורמלי בחינוך ובחברה זכה להתייחסות מעטה בלבד בתיאוריה ובמחקר. יוצאת דופן מבחינה זו הגותו של הסוציולוג ראובן כהנא, אשר פיתח את "המודל/הצופן הבלתי פורמלי" כתפיסה תיאורטית חברתית-תרבותית וחינוכית מקיפה המתארת ומנתחת את המבנה הסגולי של סדר בלתי פורמלי. מאמרי הספר מנהלים דו-שיח מלומד ועדכני עם המודל הבלתי פורמלי של ראובן כהנא, בוחנים אותו מחדש, מאתגרים ומפתחים את יישומיו, ולעתים אף הופכים אותו על פניו.

הוצאה לאור: רסלינג

סיווג: ספרי עיון, חברה ובקורת

 הפוליטיקה של האמת המדעית

הפוליטיקה של האמת המדעית
מאת: בנימין מוזס

נקודת המוצא של הספר היא כי הכרת הנרטיב של ההישג המדעי הכרחית להבנת המפעל המדעי כולו. לאחר דיון תאורטי מקיף במושגי היסוד, מדגים המחבר את הצדדים השונים של יחסי הגומלין בין מדע ופוליטיקה באמצעות תיאור ופרשנות של פרשות מורכבות. ביניהן: המחברות של פסטר, מוצא המינים של דרווין, הסליל הכפול, גילוי האספירין, עלייתו ודעיכתו של הליתיום, הניסיון הכושל לקשור בין חיסון ואוטיזם.

הוצאה לאור: מאגנס

סיווג: ספרי מדעי אדם וטבע

 לנוכח בית הדין השרעי

לנוכח בית הדין השרעי
מאת: ליאת קוזמא עורכת

לנוכח בית הדין השרעי עוסק באפשרות לשינוי חוק המעמד האישי למוסלמים בישראל. השאלה שעומדת בבסיסו היא מדוע חוק שנחקק בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית שריר וקיים בישראל של היום, בעוד שבמדינות כמו מצרים, ירדן ומרוקו הוא עומד לדיון ציבורי ואף חלו בו שינויים בעשורים האחרונים. חלקו הראשון של הספר עוסק בהיסטוריה של חוק המעמד האישי מאז ימי האימפריה העות'מאנית ועד ימינו. המאמרים בחלק זה עוסקים בשאלה האם תמורות במעמדן של נשים דורשות שינוי תחיקתי או שמא עליהן להתבצע כחלק מהפרקטיקה של בית הדין, שאכן משתנה בעשורים האחרונים.

הוצאה לאור: רסלינג

סיווג: ספרי עיון, חברה ובקורת

 לקראת מוסר של דו-משמעות

לקראת מוסר של דו-משמעות
מאת: סימון דה בובואר

בלקראת מוסר של דו-משמעות עוסקת דה בובואר בשאלות של אחריות מוסרית, ואף מציעה יסודות למוסר אקזיסטנציאליסטי. דה בובואר אינה מצדיקה אתיקה המתבססת על עקרונות אוניברסליים ועל תיאוריה המניחה מהות אנושית היא בעד מוסר המבוסס על הקיום האנושי – מושג לא-מהותני של סובייקטיביות וקונטינגנטיות. מבחינתה, רק פילוסופיה אשר מעריכה את החופש של כל פרט יכולה להיות אתית. הגותם של מרקס, הגל וקאנט, אשר מעדיפה את האוניברסלי, מצמצמת את חשיבותו של הפרט ואינה יכולה לשמש מערכות אתיות.

הוצאה לאור: רסלינג

סיווג: ספרי עיון, חברה ובקורת

 מישל פוקו

מישל פוקו
מאת: דייוויד מייסי

במשך רוב שנותיו סירב מישל פוקו לומר הרבה על עצמו. הוא נרתע מן הנסיונות להגדיר אותו במונחים מקצועיים, או אף אישיים. אלא שבערוב ימיו שינה את הגישה הזאת: הוא העניק ראיונות רבים, ואף דיבר רבות על החשיבות בהבנת האינטלקטואל בחברה, כמי שחייו ועבודתו שלובים יחדיו. מישל פוקו הוא מבוא מרתק שנכתב בבהירות האופיינית למחברה הבריטי, הפרנקופיל. לספר נוסף נספח מיוחד: לראשונה, תרגום השיחה המפורסמת בין פוקו לנועם חומסקי – שני גדולי-הדור בצעירותם.

הוצאה לאור: ספרי עלית הגג

סיווג: ספרי עיון, חברה ובקורת

ספרים שראו אור בחודש ינואר 2012
מוצגים 13 ספרים ב 2 עמודים
עמוד תצוגה: 1 -2 --הבאסמיוטיקה | ספרים | רמקולים | מיקרוטופינג | זכות הילד לכבוד | רמות | הוצאות לאור |

ספרים
ספרים חדשים